Historia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Historia Domu Pomocy Społecznej "Republika"

1 marzec 1883 Fundacja Ewangelicka zakłada w Królewskiej Hucie (Königshütte), czyli dzisiejszym Chorzowie przy ulicy Katowickiej 21 (Kattowitzstrasse) Zakład im. dr Marcina Lutra (Lutherstift) „z przeznaczeniem na pielęgnowanie i wychowanie dzieci wyznania ewangelickiego”. Utworzone w ramach Zakładu: ochronka i sierociniec działają do okresu II wojny światowej.

1939-1952 W czasie okupacji oraz okresie powojennym w budynku funkcjonuje Dom Starców zwany również Domem Opieki dla Dorosłych. Pieczę nad pensjonariuszami sprawują siostry Diakoniski.

1952 Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej przekształca Dom Opieki dla Dorosłych w Państwowy Zakład Specjalny dla Psychicznie Chorych Chroników, przeznaczając go dla inwalidów wojennych. Opiekę nad pensjonariuszami przejmują od sióstr Diakonisek zakonnice Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek.

1956 Prowadzenie Zakładu zostaje przejęte przez władze świeckie i następuje jego stopniowa laicyzacja. Posługa sióstr Boromeuszek jest sukcesywnie ograniczana.

1 styczeń 1959 Państwowy Zakład Specjalny dla Psychicznie Chorych Chroników zostaje przekształcony w Państwowy Zakład Specjalny dla Dzieci Głęboko Niedorozwiniętych Umysłowo z przeznaczeniem dla 100 chłopców w wieku od 3 do 18 lat. Pierwszymi mieszkańcami stają się pacjenci szpitali psychiatrycznych ze Świecia, Kobierzyna, Pruszkowa, Dziekanki oraz z Zakładu Leczniczo – Wychowawczego w Gierałcicach.

6 czerwiec 1992 Wojewoda Katowicki wydaje zarządzenie zmieniające nazwę Zakładu na Dom Pomocy Społecznej. Dom w dalszym ciągu przeznaczony jest dla dzieci umysłowo upośledzonych płci męskiej.

Wrzesień 1993 Z inicjatywy kapelana Domu założony zostaje Absurdalny Kabaret. W 1998 r. Absurdalny Kabaret zdobywa nagrodę Grand Prix na XXV Tyskich spotkaniach Teatralnych, a w 1999 r. I nagrodę na Festiwalu PAKa w Krakowie. Kabaret działa do 2003 r.

27 maj 1997 Dom otwiera poza swoją główną siedzibą, pierwszą w województwie katowickim filię usytuowaną w centrum miasta, w mieszkaniu komunalnym. Filię zamieszkuje 6 mieszkańców.

15 wrzesień 1998 Dom zmienia swoją siedzibę przenosząc działalność do nowoczesnego obiektu przy ul. Michałkowickiej 4 w dzielnicy Chorzowa Maciejkowicach.

1 styczeń 1999 Wojewoda śląski przekazuje zgodnie z założeniami reformy ustrojowo-administracyjnej państwa prowadzenie Domu samorządowi terytorialnemu. Dom staje się jednostką organizacyjną miasta Chorzów - tj. miasta na prawach powiatu.

15 styczeń 1999 Przyjęcie do Domu 5 pierwszych mieszkanek. Placówka staje się placówką koedukacyjną.

7 styczeń 2003 Dom otwiera poza swoją główną siedzibą, drugą filię usytuowaną w centrum miasta, w mieszkaniu komunalnym. Filia oferuje mieszkańcom 9 miejsc koedukacyjnych.

30 kwiecień 2006 Nawiązana zostaje współpraca partnerska z tożsamą placówką w Iserlohn w Niemczech

1 styczeń 2008 Dom rozszerza ofertę przyjęć dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

1 styczeń 2008 Dom uzyskuje stałe zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie, wydawane dla placówek osiągających standardy świadczonych usług

21 listopad 2009 r. Dom uzyskuje wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej za działania na rzecz usamodzielniania i reintegracji mieszkańców, przełamywanie pejoratywnego wizerunku osób upośledzonych umysłowo, a także dbałość o integrację mieszkańców ze środowiskiem lokalnym.

21 listopad 2009 r. Dom uzyskuję nagrodę Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa

30 czerwiec 2012 r. – 29 wrzesień 2016 r. Dom dostosowując się do zmieniających się potrzeb opiekuńczych mieszkańców przeprowadza reorganizację odstępując od prowadzenia filii ulokowanych poza placówką macierzystą

wrzesień 2012 r. – wrzesień 2014 r. Dom był partnerem, organizatorem i wykonawcą unijnego projektu o nazwie „Inkluzja” realizowanego w ramach programu „Europa dla obywateli”, działanie 1.2 – tworzenie sieci tematycznych między miastami partnerskimi. Sygnatariuszem projektu było miasto Iserlohn – Niemcy, a partnerami Chorzów DPS „Republika” oraz Nyiregyhaza – Węgry.

Projekt „Inkluzja” obejmował serię trzech trzydniowych konferencji tematycznych przygotowanych przez partnerów.

Wrzesień 2012 r. Niemcy „Zamieszkanie w środowisku osób niepełnosprawnych”

Maj 2013 r. Węgry „Edukacja osób niepełnosprawnych”

Wrzesień 2014 r. Polska (DPS Republika) „Aktywizacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych”

 2011 r. Mieszkańcy Domu rozpoczynają współpracę z Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - CENTRUM DZWONI funkcjonującego w ramach PSOUU. Mieszkańcy Domu uczestniczą w programach przygotowujących do podjęcia pracy na otwartym rynku pracy.

Galeria


 • Powiększ zdjęcie Dawne pracownie terapii zajęciowej

  Dawne pracownie terapii zajęciowej

 • Powiększ zdjęcie Dawny pokój mieszkalny

  Dawny pokój mieszkalny

 • Powiększ zdjęcie Dawna sala lekcyjna

  Dawna sala lekcyjna

 • Powiększ zdjęcie Dawna pracownia umiejętności

  Dawna pracownia umiejętności